Tugas Akhir

KANDUNGAN LOGAM BERAT PADA DAGING DARI SAPI BALI YANG DIGEMBALAKAN DI AREA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)

Skripsi

Abstrak

Oleh : Tuttu Santika Undaharta

Email : tuttu2t2@yahoo.co.id

Fakultas / Jurusan : Fakultas Peternakan / S1 Peternakan

-

Kata kunci : -

Download : File 1 File 2 File 3